Login Search

Weapon Statistics :: aug

 

4,808

34.92% 1,679

0.21% 10

18.06%

135,320

24,442

28.14

701,203

2,201

3,161

7,773

2,019

3,159

3,129

3,000

Kills

80,667

72,165

20,823

17,461

12,238

10,198

9,955

7,049

6,376

4,808

4,564

4,531

4,068

3,499

2,877

2,286

1,297

871

752

680

585

442

406

343

290

240

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 ru krki 461 65 186 40.35% 17.30% 27.88 66K
2 Madafaka 227 39 57 25.11% 24.24% 20.15 30K
3 mk Maya 145 12 32 22.07% 18.92% 25.77 19K
4 mk TargeT 107 10 41 38.32% 21.90% 18.86 14K
5 mk Matej 82 67 45 54.88% 14.69% 23.33 10K
6 mk Scrillex 79 29 31 39.24% 18.84% 28.82 13K
7 mk mr.Proper` 79 9 21 26.58% 22.21% 22.34 11K
8 mk Krav mag 67 41 26 38.81% 24.75% 18.09 9K
9 mk koronas 63 9 10 15.87% 33.13% 15.95 9K
10 mk Cece 55 5 24 43.64% 18.87% 28.42 9K
11 KUMANOVAC 54 61 18 33.33% 20.30% 21.89 7K
12 mk ForneTka 49 28 17 34.69% 24.83% 17.84 6K
13 mk Filip 44 31 16 36.36% 19.70% 24.34 6K
14 mk N!tro 43 48 15 34.88% 23.31% 16.56 5K
15 mk cIKA KURE 42 3 10 23.81% 20.24% 22.12 6K
16 mk LnX|MiLoS 40 10 18 45.00% 10.11% 41.77 5K
17 mk Phoenix 37 48 11 29.73% 24.21% 18.76 5K
18 mk Wolf 37 36 11 29.73% 22.24% 19.57 4K
19 mk N!nJ@ WaRR!oR 37 58 11 29.73% 22.78% 22.78 5K
20 mk COV-92 37 13 14 37.84% 15.81% 34.03 5K
21 mk OsKaR 37 12 12 32.43% 19.31% 22.81 5K
22 mk zuti 33 18 9 27.27% 33.46% 15.94 5K
23 mk Stanac 31 8 4 12.90% 19.15% 26.45 4K
24 mk Terminator 30 11 6 20.00% 21.88% 25.60 4K
25 mk bagemon 30 2 8 26.67% 19.52% 19.30 3K