Login Search

Weapon Statistics :: sg550

 

2,379

30.56% 727

0.04% 1

15.46%

42,287

6,537

17.78

442,559

768

802

2,004

529

857

778

799

Kills

82,686

73,743

21,657

18,041

12,499

10,354

10,265

7,259

6,621

5,040

4,700

4,684

4,209

3,559

2,958

2,379

1,322

910

771

718

611

456

418

352

314

252

#

Player

Kills

Deaths

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

1 mk invadeR^ 90 9 26 28.89% 27.79% 8.56 16K
2 mk Matej 85 59 70 82.35% 5.99% 22.79 18K
3 КАРАБАЈА 81 13 19 23.46% 22.85% 12.37 12K
4 Flow.! 70 14 28 40.00% 13.00% 17.14 11K
5 mk BONGO 64 2 16 25.00% 23.13% 11.28 12K
6 mk S1LLA 59 34 10 16.95% 17.22% 13.88 9K
7 mk MF4_nikola oseto 59 13 12 20.34% 16.88% 14.46 9K
8 mk BMW## 52 13 6 11.54% 16.24% 14.21 7K
9 mk Angel(CIGLE) 50 3 4 8.00% 22.11% 15.74 9K
10 ru krki 50 33 14 28.00% 20.14% 11.52 9K
11 KUMANOVAC 49 15 10 20.41% 17.38% 15.73 8K
12 mk SVABA 35 5 2 5.71% 13.73% 15.40 5K
13 mk ANE GAMER GIRL 34 18 7 20.59% 19.50% 11.76 5K
14 mk Krav mag 32 20 5 15.62% 19.59% 12.28 5K
15 mk aki 31 3 27 87.10% 12.53% 11.58 8K
16 mk petar 31 6 6 19.35% 16.73% 16.00 5K
17 mk zuti 29 22 1 3.45% 21.27% 10.86 3K
18 mk SuperPro 28 26 6 21.43% 15.74% 16.11 5K
19 mk 0N1X 27 19 2 7.41% 21.97% 11.63 4K
20 mk 8Ball 27 2 22 81.48% 36.07% 4.52 5K
21 mk $stivv$ 27 22 8 29.63% 26.12% 9.93 5K
22 mk Crunchy 26 0 8 30.77% 11.49% 20.42 4K
23 Madafaka 25 15 4 16.00% 31.98% 7.88 4K
24 mk Don Chepe 24 0 6 25.00% 8.44% 27.17 4K
25 mk Tuco Salamanca 24 0 4 16.67% 20.15% 10.96 3K